Info
Info

Kazinczy 37-41.

Lugar: Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 37-41.
Alkotók: Fort, GG, Petyka, TransOne
Foto: Farkas András
Favorecedor: Strongbow, Turizmus Zrt.